שיעורי האונליין של המרכז המדעי

משחקים וסרטונים מהנלמד במרכז המדעי

שיעור מס' 1-

שיעור מס' 2-

שיעור מס' 3-

שיעור מס' 4-

שיעור מס' 5-

שיעור מס' 6-

שיעור מס' 7-

שיעור מס' 8-

סיפורים ומשימות מאת המרכז המדעי

והפעם נצפה בסיפור בנושא הספר

המשימה החודש

שלום לכם ילדים יקרים!
הפעם עליכם ליצור יצירה הקשורה לאחד מחמשת החושים.
ילד שיביא את היצירה לביקור הבא יתוגמל בפרס!