השיעור כבר מתחיל!

בואו נלמד ביחד את האות א' מתנה מאת שירשיעור