מערכת שיעורי האונליין - מרכז מוזיקלי

שיעור מס' 1- הכרת המטלופון

שיעור מס' 2'- בואו נלמד לנגן

שיעור מס' 3- משפחות כלי ההקשה

שיעור מס' 4-משפחות כלי התזמורת

שיעור מס' 5- בואו נלמד מקצבים

שיעור מס' 6- מתופפים על דרבוקה